Οικόπεδο - 525 τ.μ.

Πάτρα, Προάστιο, Αχαΐα
100.000 € 190 € / τ.μ.

Περιγραφή

Πωλoύνται 2 γωνιακά οικόπεδα:

1. οικόπεδο 525 τ.μ.

2. οικόπεδο 505 τ.μ.

Ο συντελεστής κάλυψης είναι: 0.6.

Ο συντελεστής δόμησης είναι: 0.8.

Τιμή πώλησης: 100.000€ το καθένα ή 200,000€ και τα δύο μαζί.

Κωδικός ακινήτου: 236